Recursos

Càritas és una entitat privada sense ànim de lucre. Forma part de les organitzacions no governamentals  i el seu finançament és sobretot de caire privat (gairebé el 70% del seu pressupost), gràcies al suport econòmic de persones i entitats  que confien en la tasca humanitària que fa.

Els recursos econòmics de Càritas Arxiprestal de Manresa provenen de:

 1. Parròquies:
  Tradicionalment, les col·lectes de Nadal i de Corpus es destinen a Càritas. A Manresa es fa una altra col·lecta el Dijous Sant. Tot i així, durant l'any les parròquies també reben donatius puntuals que fan arribar a Càritas.
 2. Col·laboradors periòdics:
  Són persones que tenen subscrita una quota periòdica, mensual, trimestral, semestral o anual d'import lliure i voluntari.
  El número de col·laboradors periòdics és actualment al voltant de 240 persones. .
 3. Donatius particulars i anònims:
  Són ingressos que es reben directament a les oficines de Càritas o mitjançant ingrés bancari.
 4. Col·laboracions d'empreses:
  Pels volts de Nadal es promou una campanya de sensibilització i compromís solidari.
  El número d'empreses col·laboradores habituals és al voltant 60.
 5.  Convenis de col·laboració:
  • subvencions de l'Administració Pública (local, de la Generalitat, estatals, Comunitat Europea)
  • subvencions d’Entitats privades (entitats financeres, fundacions, ...)
  • llegats i herències.
  • el projecte "Acollida i atenció social" està finançat en part per la convocatòria "Lluita contra la pobresa i l'exclusió social 2012" de l'Obra Social de La Caixa.