Promoció

PromocióPrograma enfocat a la promoció de les persones que ja han acabat la formació i han d'entrar al circuit laboral de manera autònoma, donant suport a la creació de cooperatives i altres formes de treball autònom.

Es desenvoluparà a través del cultiu de l'horta amb venda per a l'autoconsum, la restauració de mobiliari, petits tallers de manteniment, etc.

Objectius:

  • Donar opcions al col·lectiu format per homes i dones en situació administrativa irregular i sense treball, perquè puguin promcionar la seva autonomia laboral de manera tutelada.
  • Pràctica d'habilitats socials en entrar en contacte amb altres persones en igual situació.
  • Aconseguir, a través d'activitats socials i lúdiques, la comunicació i interacció amb el medi social de l'entorn.
  • Incentivar la interrelació entre companys perquè sentin que formen part d'un projecte dins del qual són importants (pertinença).
  • Mitjançant l'assistència a tallers i jornades externes reconèixer que la relació amb l'entorn és possible contribuint a l'afermament personal (autoestima).
  • Estimular per solucionar la situació irregular administrativa, passar de la passivitat  a l'activitat (mobilització).
  • Presa de consciència de la situació pròpia i aliena, intercanvi d'informació i cooperació (empatia).
  • Proporcionar-los el coneixement dels llenguatges i costums locals i pautes de  comportament social de l'entorn: treball, escolarització, sanitat...