Organització

OrganitzacióCàritas s'organitza a diferents nivells territorials per respondre de forma més adequada a cada situació i a cada realitat.

Va des de l'equip bàsic de treball de cada Càritas parroquial compromesa a nivell local, fins a la confederació de les 194 Càritas estatals que coordina l'acció sociocaritativa arreu del món amb identitat de principis.

Com es pot veure en l'esquema que segueix, els diferents nivells estan units pels mateixos principis, treballen coordinadament.

A Manresa hi ha una agrupació arxiprestal que uneix les onze parròquies de la ciutat, les de Salelles i Viladordis,  i la parròquia de St Joan de Vilatorrada.