Missió i valors

Missió

És acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l'acció social, la sensibilització de la societat, i la denúncia de les situacions d'injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari.

Valors

  • Gratuïtat, com a sentiment que cal donar d’allò que hem rebut
  • Solidaritat, com a expressió de la sensibilitat humana que actua en resposta a les necessitats dels altres
  • Desig d’igualtat per tal que totes les persones -que tenen la mateixa dignitat- tinguin un mínim de qualitat de vida
  • Portadors d’esperança perquè amb la nostra dedicació s’ajuda els altres a caminar i a mirar endavant, sentint-se estimats i acompanyats