Inserció

InsercióProjecte orientat a la inserció sociolaboral de les persones amb dificultats per accedir als circuits normalitzats d'inserció laboral. Està dirigit de forma específica a dones nouvingudes per tal de canalitzar les diferents demandes de serveis d'atenció a la llar i de serveis a les persones.

Es desenvolupa mitjançant la formació i capacitació bàsiques en les habilitats i eines de recerca de feina, orientar les dones en aspectes laborals i oferir el seguiment en la relació de les treballadores i les famílies.

Objectius:

  • Organitzar i articular les demandes de treball de dones nouvingudes amb dificultats per a accedir al món laboral.
  • Capacitar les dones amb necessitat de treball en les habilitats i eines bàsiques de recerca de feina.
  • Donar la formació bàsica a les dones nouvingudes i capacitar-les per a treballar en serveis domiciliaris.
  • Millorar la qualitat de vida de les famílies i de les participants.
  • Orientar les dones en els aspectes laborals, drets i deures
  • Oferir el suport a l'encaix de cada servei.
  • Sensibilitzar les famílies perquè ofereixin unes condicions de treball dignes.