Història

 

NOTES BIOGRÀFIQUES DE CÀRITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA

 Càritas Arxiprestal de Manresa s’inicia l’any 1968 amb un acord subscrit per les parròquies i altres entitats eclesials de la Ciutat, a fi de fer possible una actuació més amplia i coordinada en l’acció caritativa de l’Església: naixia una Càritas Interparroquial.

 Sobretot en l’imaginari popular es mantenia viva la idea d’una Càritas que repartia des de les parròquies unes ajudes alimentàries (llet en pols i formatge...) que li arribaven de fora. Al llarg dels anys setanta del segle passat va anar prenent força la idea d’una Càritas que atengués les persones amb professionals del cap social: es constituïa així el primer servei d’atenció primària de la ciutat, destacant-se des dels seus inicis per atendre els sectors socials més desfavorits, vetllant per reduir les situacions de vulnerabilitat i de risc d’exclusió, apostant per transformar la consciència social de l’entorn.

 Així es va anar estructurant el treball entre els voluntaris i els professionals de Càritas amb uns serveis i uns projectes que anirien canviant en el temps, segons les necessitats que sorgissin. Actualment té diferents serveis oberts (des de l’acollida i atenció social, fins la formació i inserció laboral) i diferents projectes que treballen aspectes diversos de la problemàtica social: des de recursos bàsics per a l’autonomia personal,  centres de cultura, fins a tallers pràctics sobre temes d’inserció, de reforç escolar, o de consum i gestió de l’economia domèstica, etc.

 El que en un principi fou una Junta Interparroquial posteriorment s’ha convertit en un Consell Arxiprestal seguint la nomenclatura que assenyalen els estatuts vigents.