Atenció social

Atenció socialÉs un espai obert per escoltar, acollir les persones i poder respondre a les seves necessitats. És un espai on es posen en funcionament les potencialitats de la persona, per ajudar-la en el seu procés de creixement. Es coordina l'ajut amb els serveis socials municipals, amb el conjunt de les parròquies i d'altres entitats de l'àmbit social.

El servei d'acollida és el primer nivell de contacte que des de Càritas tenim amb la persona que demana ajuda, valorant-ne les qualitats, habilitats, coneixements..., per a ajudar-la a iniciar el seu procés d’inserció.

El servei d’atenció social i seguiment és el segon nivell d'atenció que s'ofereix des de Càritas. Aquest servei, integrat per les professionals d’acció social  té com a objectiu realitzar un treball continuat amb aquelles persones que tenen alguna necessitat i requereixen d’una ajuda externa per poder-hi fer front.

Disposa i orienta en els diferents recursos de formació i també en recursos específics: ajudes econòmiques, en espècie, llars de pas, etc.